هولدر و نگهدانده کتاب، وسیله ای بسیار کاربردی جهت نظم دادن کتاب در فضای کتابخانه و بر روی میز میباشد که از افتادن کتاب جلوگیری میکند.

نگهدارنده کتاب 

لیست مقایسه محصولات

انصراف