دیوارکوب و تابلو فلزی به صورت یک تکه با ابعاد متفاوت، قابلیت نصب بر روی دیوار منازل و ادارات و ...

یک تکه 

 • مدل دیوارکوب فلزی مدل آفرینش کد محصول A-CR001 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 35x70 cm تعداد تکه ها 1 لبه خم 1.5 سانت دارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  9,750,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل دریمکچر کد محصول A-DRC010 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 75x65 cm تعداد تکه ها 1 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  13,370,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل گوزن (1) کد محصول A-DER011 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 69x40 cm تعداد تکه ها 1 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  8,290,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل گوزن (2) کد محصول A-DER012 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 69x65 cm تعداد تکه ها 1 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  12,950,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل کره زمین کد محصول A-ERS019 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 45x66 cm تعداد تکه ها 1 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  7,900,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل شیر کد محصول A-LIO021 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 50x40 cm تعداد تکه ها 1 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  7,750,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش

لیست مقایسه محصولات

انصراف