دیوارکوب و تابلو های چند تکه با قابلیت نصب در کنار هم و همچنین کامل کردن یک طرح با توجه به فضای موجود شما می باشد.

چند تکه 

 • مدل دیوارکوب فلزی مدل بامبو کد محصول A-BM003 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد هر لت 30x27 cm تعداد تکه ها 3 لبه خم 1.5 سانت دارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  13,900,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل هاوایی کد محصول A-HW005 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد هر لت 30x27 cm تعداد تکه ها 3 لبه خم 1.5 سانت دارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  13,800,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل گلیمچه کد محصول A-SR009 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد هر لت 30x30 cm تعداد تکه ها 4 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  11,000,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل پاندا کد محصول A-PND017 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 35x30 / 35x20 cm تعداد تکه ها 2 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  5,900,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل پرنده کوچک کد محصول A-BR4229 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد هر لت 34x27 cm تعداد تکه ها 4 لبه خم 1.5 سانت دارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  14,800,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل پرنده کوچک کد محصول A-BR4129 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد هر لت 50x40 cm تعداد تکه ها 4 لبه خم 1.5 سانت دارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  25,600,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل پرنده استوایی و فلامینگو کد محصول A-ANM015 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 35x40 / 60x39 cm تعداد تکه ها 2 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  10,500,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل هفت چاکراه کد محصول A-7CH067 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 155x20 cm تعداد تکه ها 7 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  9,900,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل پرنده اوریگامی کد محصول A-OR002 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 220x180 / 232x200 / 223 x166 cm تعداد تکه ها 3 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  3,400,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل پر کد محصول A-FR304 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 35x14 / 50x20 cm تعداد تکه ها 4 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  10,800,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش

لیست مقایسه محصولات

انصراف