مجموعه ای از دیوارکوبهای فلزی جهت نصب در فضای منزل، ادارات، سازمانها، لابی و ...

دیوارکوب 

 • مدل دیوارکوب فلزی مدل آفرینش کد محصول A-CR001 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 35x70 cm تعداد تکه ها 1 لبه خم 1.5 سانت دارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  9,750,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل بامبو کد محصول A-BM003 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد هر لت 30x27 cm تعداد تکه ها 3 لبه خم 1.5 سانت دارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  13,900,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل هاوایی کد محصول A-HW005 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد هر لت 30x27 cm تعداد تکه ها 3 لبه خم 1.5 سانت دارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  13,800,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل گلیمچه کد محصول A-SR009 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد هر لت 30x30 cm تعداد تکه ها 4 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  11,000,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل دریمکچر کد محصول A-DRC010 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 75x65 cm تعداد تکه ها 1 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  13,370,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل گوزن (1) کد محصول A-DER011 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 69x40 cm تعداد تکه ها 1 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  8,290,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل گوزن (2) کد محصول A-DER012 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 69x65 cm تعداد تکه ها 1 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  12,950,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل پاندا کد محصول A-PND017 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 35x30 / 35x20 cm تعداد تکه ها 2 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  5,900,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل پرنده کوچک کد محصول A-BR4229 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد هر لت 34x27 cm تعداد تکه ها 4 لبه خم 1.5 سانت دارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  14,800,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل پرنده کوچک کد محصول A-BR4129 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد هر لت 50x40 cm تعداد تکه ها 4 لبه خم 1.5 سانت دارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  25,600,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل پرنده استوایی و فلامینگو کد محصول A-ANM015 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 35x40 / 60x39 cm تعداد تکه ها 2 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  10,500,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش
 • مدل دیوارکوب فلزی مدل کره زمین کد محصول A-ERS019 رنگ مشکی الکترواستاتیک جنس فلز ابعاد 45x66 cm تعداد تکه ها 1 لبه خم 1.5 سانت ندارد نوع بسته بندی بسته شده در فوم داخل کارتن لوازم همراه بسته بندی میخ مناسب نصب

  7,900,000 ریال قابل سفارش
  بیشتر
  قابل سفارش

لیست مقایسه محصولات

انصراف